<<
zarzuela
>>

'Majo' and 'maja' costumes. Worn in Antologia de la Sarsuela and La Calesera from Club Helena.

Some of the 'zarzuelas' we're able to provide: Cançó d'amor i de guerra, La legió d'honor, El timbaler del Bruc, Marina, La Verbena de la Paloma, Gabilanes, El cantar del arriero, La tabernera, La viejecita, La dolorosa, Doña Francisquita, among others.