<<
SEGLE XIX
>>

Parella de 1850. Vestits usats per a L'Auca del senyor Esteve, Agrupació de Teatre de Sitges.