<<
segles x-xv
>>

Vestits de nobles de 1200.
Confeccionats per a la Festa Rei Jaume I de Salou.